Polisi Keperibadian

Dasar Privasi

 • Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA), setiap data peribadi yang diberikan oleh syarikat / individu harus dilindungi mengikut Akta tersebut. Data peribadi merangkumi maklumat yang dapat dihubungkan atau ditujukan kepada individu tertentu seperti nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel. Sekiranya NCIA meminta syarikat / individu untuk memberikan maklumat tertentu yang dapat dikenali oleh seseorang individu / personel ketika menggunakan laman web ini, maka syarikat / individu tersebut dapat diyakinkan bahawa ia hanya akan digunakan untuk tujuan seperti yang diminta.
 • NCIA komited untuk menjaga privasi maklumat pengguna laman web rasmi kami (kiperlis.com). NCIA berusaha menyediakan persekitaran yang selamat dan terjamin.
 • Data anda akan disimpan dan diproses di Malaysia. Sekiranya anda mengakses laman web NCIA dari mana-mana negara asing, ia merupakan persetujuan anda untuk memindahkan data anda ke luar negara dan ke Malaysia.

Privasi Anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Maklumat Yang Dikumpulkan

Tidak ada maklumat peribadi yang akan dikumpulkan semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dihantar oleh anda melalui e-mel atau aplikasi dalam talian.

Keselamatan Data

 1. Semua data peribadi yang dihantar akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 2. Maklumat ini boleh dikongsi dengan pihak ketiga atau agensi lain untuk membantu memberikan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Sebagai contoh:
  • Penasihat, juruaudit, perunding, kontraktor, produk dan penyedia perkhidmatan kami seperti pembangun web kami atau untuk menganalisis data. Syarikat dan individu ini akan mempunyai akses ke maklumat peribadi anda berdasarkan keperluan untuk mengetahui keperluan untuk melaksanakan fungsinya, tetapi mereka mungkin tidak akan berkongsi maklumat tersebut dengan pihak ketiga yang lain.
  • Pihak pengawalseliaan, lembaga penguatkuasaan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses undang-undang, atau menyelesaikan persoalan atau aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi lain.
 3. NCIA boleh mendedahkan maklumat tersebut sekiranya diminta secara sah untuk melakukannya. Ini mungkin timbul dan diminta untuk melakukannya oleh entiti pemerintah atau jika NCIA percaya dengan niat baik bahawa tindakan tersebut diperlukan untuk
  • mematuhi keperluan undang-undang atau mematuhi proses undang-undang;
  • melindungi hak atau harta NCIA;
  • mencegah jenayah atau melindungi keselamatan negara; atau
  • melindungi keselamatan diri orang ramai.
 4. NCIA telah melaksanakan teknikal yang wajar dan langkah-langkah organisasi dirancang untuk melindungi maklumat peribadi anda dari kehilangan yang tidak disengajakan melalui akses, penggunaan, perubahan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, NCIA tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga yang tidak dibenarkan, tidak akan melepasi langkah-langkah tersebut atau menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang tidak betul.

Akses, Pengambilan Atau Hadkan Proses Maklumat Peribadi Anda

 • Anda pada bila-bila masa boleh meminta untuk mengakses, memperbaiki, mengemas kini atau menghadkan proses data peribadi anda dengan menulis kepada kami di sce@ncer.com.my.
 • Berikan maklumat atau kemas kini maklumat yang anda minta berkaitan dengan program atau projek kami; atau
 • Memproses atau menjalankan transaksi yang berkaitan.

Keselamatan Penyimpanan

Semua penyimpanan dan penghantaran data peribadi elektronik dijamin dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.

Apa Yang Terjadi Sekiranya Saya Hubungkan Ke Laman Web Lain?

Dasar privasi ini hanya berlaku untuk laman web ini. Perlu diketahui bahawa laman web lain mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza. Pengunjung disarankan untuk mempelajari dan memahami dasar privasi setiap laman web yang dikunjungi.

Fail Log

Untuk tujuan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan portal umum NCIA, maklumat umum pelawat seperti jenis penyemak imbas, nama domain dan maklumat lain akan digunakan dalam pengumpulan serta analisis maklumat demografi dan halaman yang sering dikunjungi pelanggan. Walau bagaimanapun, ia tidak melibatkan privasi individu.

Cookies

Laman web ini akan menggunakan “cookies” untuk memaksimumkan pengalaman dalam talian anda. Ini adalah untuk memberi kemudahan untuk menjimatkan masa anda. Anda mungkin mempunyai kemampuan untuk menerima atau menolak “cookies”. Sebilangan besar penyemak imbas web menerima “cookies”  secara automatik, tetapi anda boleh mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk menolak semua “cookies” jika anda mahu. Sebagai alternatif, anda mungkin dapat mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk memberitahu anda setiap kali “cookies” disimpan dan membolehkan anda menerima atau menolak “cookies”  secara individu. Namun, jika anda memilih untuk menolak “cookies”, ini mungkin akan menghalang prestasi dan mempengaruhi pengalaman anda di laman web ini.

NCIA ingin memberikan perkhidmatan yang mudah digunakan, berguna dan boleh dipercayai. Di mana perkhidmatan dihantar di internet, ia kadang-kadang melibatkan meletakkan sedikit maklumat di komputer, tablet atau telefon bimbit anda. Ini termasuk fail kecil yang dikenali sebagai “cookies”. Maklumat ini digunakan untuk meningkatkan perkhidmatan untuk anda melalui, misalnya:

 • membolehkan perkhidmatan mengenali peranti anda sehingga anda tidak perlu memberikan maklumat yang sama beberapa kali.
 • mengukur berapa banyak orang yang menggunakan perkhidmatan, supaya ianya lebih mudah digunakan.

Perubahan Dengan Dasar Ini

Sekiranya dasar privasi ini diubah, ia akan dikemas kini di laman web ini. Meninjau halaman ini secara berkala memastikan anda mendapat maklumat terkini mengenai maklumat yang dikumpulkan, bagaimana ia digunakan dan dalam keadaan apa, jika ada, ia akan dikongsi dengan pihak lain.

Maklum Balas

Segala maklum balas dari pengunjung amatlah dialu-alukan.

Dasar Keselamatan

Umum
 1. Semua kandungan, termasuk maklumat, teks, gambar, logo, grafik, fail suara, fail video dan susunannya, dan bahan di laman web ini dimiliki oleh NCIA kecuali dinyatakan sebaliknya. Tidak ada bahagian atau bahagian laman web ini yang boleh diubah, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindahkan, dijual atau ditangani secara komersial dengan cara apa pun tanpa kebenaran bertulis dari NCIA. Begitu juga, pengeluaran semula, pemindahan, pengedaran atau penyimpanan sebahagian atau semua kandungan dalam bentuk apa pun tanpa kebenaran bertulis dari NCIA sebelumnya adalah dilarang.
 2. NCIA berhak untuk menyemak semula kandungannya atau menarik balik akses kepada mereka pada bila-bila masa. NCIA tidak bertanggungjawab terhadap bahan yang dibuat atau diterbitkan oleh pihak ketiga.
 3. Dilarang menyumbang atau menyebarkan maklumat terlarang dan bahan negatif yang bertentangan dengan dasar negara
 4. Penyebaran maklumat dengan nada politik, hasutan atau perkauman atau apa sahaja yang mempengaruhi reputasi pemerintah dan NCIA adalah dilarang.
 5. Pengunjung mesti memastikan fail yang dilampirkan bebas daripada virus.
 6. Pelawat bertanggungjawab sepenuhnya untuk maklumat yang dimasukkan.
 7. Semua maklumat yang akan dimuat naik ke laman web NCIA mesti mendapat persetujuan Ketua, Unit Komunikasi Korporat.
 8. Dilarang memecah atau menggodam laman web NCIA.

Penggunaan Logo Atau Tanda NCER

Penggunaan, pembiakan semula, penyalinan, atau pengedaran semula tanda atau logo milik NCIA tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu adalah dilarang sama sekali. Sekiranya ada pihak ketiga yang mempunyai perjanjian yang sudah ada dengan NCIA, syarat-syarat khusus yang menyatakan hak dan kewajiban mengenai penggunaan tanda atau logo NCIA akan berlaku. Sekiranya anda tidak mempunyai perjanjian yang ada dengan atau kebenaran bertulis dari NCIA, anda tidak mempunyai kebenaran untuk menggunakan tanda atau logo NCIA dan tindakan undang-undang akan diambil.

Keselamatan Atas Talian

 1. NCIA komited untuk keselamatan dalam talian anda, tetapi anda harus berwaspada.
 2. Pastikan pengecam dan kata laluan yang anda gunakan semasa mengakses sistem NCIA dijaga dengan selamat. Segala aktiviti yang mencurigakan harus dilaporkan kepada NCIA dengan segera.
 3. Sekiranya anda telah menerima e-mel dari NCIA yang anda anggap mencurigakan atau menipu, sila kirimkan ke sce@ncer.com.my.  Tindakan akan diambil ke atas setiap laporan yang diterima.

Penafian

 1. Semua maklumat yang dipaparkan di laman web ini ditujukan untuk maklumat umum dan rujukan sahaja. Maklumat yang dipaparkan di sini boleh berubah dan mungkin tidak tepat selepas tarikh dimuat naik.
 2. Walaupun setiap perhatian diambil dalam penyediaan maklumat yang terdapat dalam laman web ini, tidak ada jaminan, tersurat atau tersirat yang diberikan oleh NCIA dan mana-mana pegawainya mengenai kelengkapan dan ketepatan maklumat yang diberikan, dan NCIA serta pegawainya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan yang mungkin berlaku. Dalam keadaan apa pun NCIA dan mana-mana pegawainya tidak akan bertanggungjawab atas segala kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan maklumat yang terkandung di dalamnya, sama ada dengan tindakan dalam kontrak, penyiksaan atau sebaliknya.
 3. NCIA tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh dari laman web ini.